Alumni

School Year 2020-2021
・Yu SASAKI (Master)
・Yutaka SHIMIZU (Master)
・Yusuke MURAMATSU (Master)
・Makoto YAMADA (Master)

School Year 2019-2020
・Tomoya SATO (Master)
・Tatsuya SUEKI (Master)
・Shusaku TANIGUCHI (Master)
・Toka CHO (Bachelor)
・Junnosuke MIZUTANI (Bachelor)
・ROSAS, Tabera Oscar Mario (Exchange Student)
・ALIGUZHINOV, Gani (Exchange Student)

School Year 2018-2019
・Shinichi AWAMOTO (Master)
・Yuki TSUJI (Master)
・Ryo HIRAFUJI (Master)
・Masashi IGARASHI (Bachelor)
・Takara TAKAHASHI (Bachelor)
・Shotaro GOTANDA (Bachelor)

School Year 2017-2018
・Hidehito YABUUCHI (Bachelor)

School Year 2016-2017
・Kazumasa SAKIYAMA (Bachelor)